Fem trinn i medarbeidersamtalen

En medarbeidersamtale er en strukturert dialog mellom en leder og en ansatt som har som mål å utvikle og forbedre arbeidsforholdet, prestasjonene og kompetansen til den ansatte. For å gjennomføre en medarbeidersamtale på en profesjonell måte, bør du følge trinnene som beskrives i denne artikkelen.

Educatia AS
Educatia
Del på sosiale medier:
Medarbeidersamtale
En medarbeidersamtale er en strukturert dialog mellom en leder og en ansatt.

Mange bedrifter mangler gode rutiner for oppfølging av medarbeidersamtaler. Ved å sette medarbeidersamtalen i system får både ledere og medarbeidere god oversikt over hvilke tiltak som er planlagt og gjennomført.


"Lytt aktivt til den ansatte og vis interesse og respekt for hans eller hennes synspunkter."


  • 1. Planlegg samtalen i god tid og informer den ansatte om formålet, innholdet og tidspunktet for samtalen.
  • 2. Forbered deg på samtalen ved å gjennomgå den ansattes arbeidsoppgaver, resultater, mål og utviklingsbehov. Tenk også på hvilken tilbakemelding du vil gi og hvilke spørsmål du vil stille.
  • 3. Gjennomfør samtalen i et rolig og uforstyrret rom. Start med å skape en god atmosfære og gjenta formålet med samtalen. Lytt aktivt til den ansatte og vis interesse og respekt for hans eller hennes synspunkter. Gi konstruktiv og balansert tilbakemelding på den ansattes styrker og forbedringsområder. Diskuter og avtal konkrete mål og tiltak for den ansatte i den kommende perioden. Avslutt med å oppsummere samtalen og takke den ansatte for hans eller hennes bidrag.
  • 4. Dokumenter samtalen i et referat som inneholder de viktigste punktene fra samtalen, inkludert de avtalte målene og tiltakene. Send referatet til den ansatte for godkjenning og oppbevar det i den ansattes personalmappe.
  • 5. Følg opp samtalen ved å støtte og veilede den ansatte i hans eller hennes arbeid og utvikling. Gi løpende tilbakemelding på den ansattes fremgang og juster målene og tiltakene ved behov.

Vil du vite mer?

Kontakt oss, så tar vi en uforpliktende prat om dine behov og gir deg en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan hjelpe deg og din virksomhet!

Kontakt oss

Educatia AS er et norsk programvareselskap som utvikler skytjenester for kartlegging, utvikling og dokumentasjon av kompetanse. Vi tilbyr en integrert plattform for e-læring (LMS), kompetansestyring, medarbeideroppfølging og HMS. Les mer om hva vi kan hjelpe deg med på educatia.no.