HMS

HMS og kvalitet

Skytjeneste for vurdering av risiko og håndtering av avvik, tilpasset små og mellomstore bedrifter.

Mer informasjon

Norske lover stiller krav til at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsvilkår.

HMS-arbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt følge opp avvik.

Bruksområder

Vår skytjeneste inneholder brukervennlige funksjoner for risikovurdering og avvikshåndtering.

Risikovurdering

Risikovurdering

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig. Med vår løsning kan du vurdere risiko ved å se på sannsynlighet og konsekvens, og få beregnet risiko-nivå. Du kan definere tiltak som skal redusere risiko og se på trender over tid.

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på HMS- lovgivningen. Med vår løsning kan ansatte enkelt melde inn avvik når de oppdages, og administrator kan deretter analysere årsak, følge opp med strakstiltak og forebyggende tiltak, og til slutt lukke avviket. Du får god statistikk som viser hvor ofte og hvor avvik oppstår.

Funksjonalitet

HMS-funksjonaliteten i Educatias plattform kan også kombineres med moduler for e-læring, kompetansekartlegging og medarbeidersamtaler.

Vurder risiko

Kartlegg risiko ved å se på sannsynlighet og konsekvens

Registrer tiltak

Legg inn aksjonspunkter med ansvarlig og tidsfrist

Visualiser risiko

Visualisering av risiko med risikomatriser og diagrammer

Automatisk oppfølging

Faste påminnelser sørger for at tiltak blir gjennomført

Rapporter inn avvik

Bruk standard sjekklister eller tilpass til din egen virksomhet

Historikk og statistikk

Full historikk og oversikt over utførte tiltak

Demonstrasjon

Ønsker du en demonstrasjon av løsningen?

Ta kontakt, så avtaler vi et nettmøte hvor du får en demonstrasjon av løsningen og vi kan diskutere dine behov i nærmere detalj.