Hvordan definere ulike kompetansenivåer?

Kompetanse er et viktig begrep i arbeidslivet, men det er ikke alltid lett å definere hva det betyr. Og hvordan kan vi måle og beskrive ulike nivåer av kompetanse?

Educatia AS
Educatia
Del på sosiale medier:
Kompetansekartlegging
Kompetanse kan forstås som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner.

Kompetanse kan forstås som evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse består av flere elementer, som kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier. Disse elementene må brukes i samspill med hverandre for å vise kompetanse.


"Hvert nivå har ulike kjennetegn på hvordan en person utfører en oppgave, for eksempel hvor mye veiledning, regler, tilbakemelding og intuisjon som brukes."


Hvordan kan vi måle og beskrive ulike nivåer av kompetanse? Det finnes noen verktøy og modeller som kan hjelpe oss.

Et eksempel er Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) fra NOKUT, som er et system for å beskrive og sammenligne kvalifikasjoner fra ulike utdanningsnivåer og sektorer. NKR har åtte nivåer som beskriver hva en person kan, forstår og er i stand til å gjøre etter å ha fullført en utdanning eller opplæring. Hvert nivå har tre kategorier: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Et annet eksempel er Dreyfus-modellen, som er en teori om hvordan mennesker utvikler ferdigheter gjennom erfaring og praksis. Dreyfus-modellen har fem nivåer: nybegynner, viderekommen nybegynner, kompetent, dyktig og ekspert. Hvert nivå har ulike kjennetegn på hvordan en person utfører en oppgave, for eksempel hvor mye veiledning, regler, tilbakemelding og intuisjon som brukes.

I noen sammenhenger kan det være at vi ikke er interessert i en kompetanse-skala, men kun hvorvidt en person har oppnådd en bestemt kvalifikasjon (sertifikat, utdannelse, etc) eller ikke. Vi kan da bruke en binær skala hvor tallet 0 representerer at "personen har ikke kompetansen" og tallet 1 representerer at "personen har kompetansen".

Modellene som nevnes over er bare noen av mange mulige måter å definere ulike kompetansenivåer på. Det finnes også andre modeller som er mer spesifikke for ulike fagområder eller yrker. Uansett hvilken modell man bruker, er det viktig å huske at kompetanse ikke er noe statisk eller endelig, men noe som kan utvikles og endres gjennom livslang læring.

Vil du vite mer?

Kontakt oss, så tar vi en uforpliktende prat om dine behov og gir deg en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan hjelpe deg og din virksomhet!

Kontakt oss

Educatia AS er et norsk programvareselskap som utvikler skytjenester for kartlegging, utvikling og dokumentasjon av kompetanse. Vi tilbyr en integrert plattform for e-læring (LMS), kompetansestyring, medarbeideroppfølging og HMS. Les mer om hva vi kan hjelpe deg med på educatia.no.